Lorentzens shippingvirksomhet er idag fordelt på syndikerte prosjekter med finansiell tilnærming, eierskap i operativ virksomhet og egen operasjon av sideportsbåter.

Lorentzen har siden 2002 vært disponent for mer enn 50 skip gjennom et 30-talls syndikerte shippingprosjekter. Lorentzens Skibs er også deleier i disse prosjektene som typisk har en livslendge på 3 til 10 år. Normalt er skipene på lange Timecharter-kontrakter, hvor teknisk drift er outsourcet, eller på rene Bareboat-kontrakter.

Lenke til oversikt over skip

Lorentzens Skibs’ operative shipping drives og markedesføres i dag gjennom ScanBalticService som opererer en flåte av konvensjonelle sideportsskip. Skipene er designet for break-bulk last og opererer i Nord-og Østersjøen. Lasten er hovedsaklig av industriell karakter; aluminium, stål, kjemikalieprodukter, papir, tømmer, byggevarer og andre industrielle produkter.

Lenke til Scan Baltic Service

Lorentzens Skibs er også deleier i B-Gas som driver en flåte med mindre gass-skip.

Lenke til B-GAS