Om oss

Lorentzens Skibs er et familieeid shipping- og investeringsselskap med historie tilbake fra 1826, da Jørgen Lorentzen tok eierskap i sitt første skip. Shipping har vært den viktigste del av Lorentzens virksomet siden, og omfattet rederivirksomhet med aktivt eierskap, chartering, kontrahering og operasjon i tillegg til meglervirksomhet.

Virksomheten har omfattet et bredt spekter av segmenter, fra tank og bulk, til rigg, heavy-lift, LPG, bilskip og fryse- og kjøleskip. Offshore aktivitetene ble drevet i selskapet Rosshavet, som var en av pionerene blant leverandørene til oljeutvinningen i Nordsjøen, og som senere ble slått sammen med Transocean.

I tillegg til shippingvirksomheten har Lorentzen i dag en bred investeringsportefølje og et stort engasjement innenfor turisme gjennom sin virksomhet på Geilo.