Lorentzen har en aktiv og bred investeringsportefølje.

Eiendomsinvesteringene utgjør en stor andel av porteføljen og er i hovedsak et diversifisert utvalg av syndikerte prosjekter i tillegg til enkelte hel- eller deleide utviklingsprosjekter.

Lorentzen investerer, og tar aktivt eierskap, sammen med partnere i mindre selskaper og i oppstartsvirksomheter. Private Equity- og Venture-eksponering søkes også gjennom fond.

Lorentzens investeringer omfatter også en tradingportefølje med børsnoterte aksjer og en portefølje av fond som gir forvaltet eksponering mot utvalgte markeder eller segmenter.