Lorentzens shippingvirksomhet er idag fordelt på syndikerte prosjekter med finansiell tilnærming og eierskap i operativ virksomhet.

Lorentzen har siden 2002 vært disponent for mer enn 70 skip gjennom et 40-talls syndikerte shippingprosjekter. Lorentzens Skibs er også deleier i disse prosjektene som typisk har en livslendge på 3 til 10 år. Normalt er skipene på lange Timecharter-kontrakter, hvor teknisk drift er outsourcet, eller på rene Bareboat-kontrakter.

Lenke til oversikt over skip

Lorentzens Skibs er også deleier i B-Gas som driver en flåte med mindre gass-skip.

Lenke til B-GAS